if we will Podcast אם נרצה

אם נרצה 10 - ראיון עם מוחמד דראושה על חברה משותפת

March 10, 2019

ראיון עם מוחמד דראושה מנהל תחום שוויון וחברה משותפת במרכז גבעת חביבה, על דרכו כפעיל ומנהיג למען דו-קיום, על מפת הדרכים לחברה משותפת שהוא יזם ומוביל, על זהויות ונרטיבים מתנגשים ומשלימים, על מאבק בגזענות תוך שיתוף פעולה עם הממסד, על הפיצול והחיבור בחברה הפלסטינית, על שמירה על ייחודיות כקהילה ועל שותפות במרחב הציבורי

ראיון חשוב ומעניין לכל מי שמתעניין בחיים משותפים של יהודים וערבים בארץ הזו

האזנה נעימה