if we will Podcast אם נרצה

אם נרצה 4 -ראיון עם יהודה סטולוב על מפגש בין דתי

January 2, 2019

יהודה סטולוב הוא מנכ"ל אגודת המפגש הבין דתי המייצרת קבוצות שיח בין יהודים נוצרים ומוסלמים

בשיחה עם יהודה אנחנו משוחחים על החינוך הדתי בחברותא בישיבת מרכז הרב, נוגעים במשנתו של הרב קוק, משוחחים על שינוי תפיסה והתגברות על דעות קדומות, על יחס הדת לנשים, על דיכוי, ועל חזון שבו בתהליך השלום משתתפים מיליוני אזרחים ולא רק המנהיגים